Properties of Common Shapes

BackShape Area xbar ybar Ixc Iyc
ellipse equation  equation equation equation equation
semiellipse equation equation equation - -


Back